Info

Odredbe i uvjeti

Korisnik stoga poduzima da će osloboditi i obeštetiti TOPMOBIFUN od svake odgovornosti koja bi proisticala iz kršenja, sa njegove/njezine strane, gore navedenih obveza, ili odredbi zakona u ovoj stvari: posebice sva autorska i druga prava na korištenim materijalima, grafikama, tekstovima, audio ili video sustavima, trgovačkim znacima, logotipima, tehnologijama, slikama i svim drugim podacima i sadržajima dostupnim na mrežnom mjestu su isključiva svojina tvrtke AdYou S.r.l., ili se rabe uz prethodno ovlaštenje njezinih odnosnih vlasnika.

1) AKTIVIRANJE USLUGE I TROŠKOVI

Zahtjevom za aktiviranje, Korisnik potvrđuje i slaže se da će se usluga pružati odmah, na neodređeno vrijeme, u tijeku jednog tjedna, uz automatsko ili obnavljanje šutnjom na isto razdoblje, do njezine konačne deaktivacije. Troškovi pretplate su RAL 10,00 (uključujući porez) tjedno, što će biti računovodstveno zaduženo jednakovremeno uz aktiviranje i naknadno automatski na početku svakog razdoblja obnavljanja, direktnim zaduživanjem na telefonski račun, ili umanjenjem sa kreditne kartice na pretplatu, ovisno o ugovoru u koji je Korisnik stupio sa svojim telefonskim operaterom, bez obzira na stvarnu uporabu, osim ako uslugu nije deaktivirao Korisnik, što se može zatražiti u bilo koje doba sukladno s dolje danim procedurama.
TOPMOBIFUN zadržava pravo na izmjenu usluge u bilo koje doba i na promjenu primjenjivih cijena, podrazumijeva se da će promjene biti primijenjene najranije trideset čistih dana od njihovog saopćenja: ako Korisnik u tom razdoblju ne zatraži aktiviranje usluge, te promjene će se smatrati prihvaćenima i bit će primijenjene.
Cijena terminala koji omogućuje pristup uslugama i cijena telekomunikacija i navigacije neophodnih za njegovu uporabu isključiva su odgovornost Korisnika: u tom smislu, ugovorni uvjeti predviđeni između Korisnika i njegovog operatera mobilne telefonije ostaju na snazi i operativne su, putem kojih će se pružati usluga i za koju će biti dospjele ugovorene naknade na temelju važećih tarifnih planova.

2) APLIKACIJSKI PROGRAMI

AdYou S.r.l. ističe da uporaba usluge uključuje dostavu posvećenih aplikacijskih programa, čija se uporaba rukovodi uvjetima relevantnih ugovora o licenci, koje mora prihvatiti Korisnik, na temelju čega TOPMOBIFUN daje osobno, ograničeno i neisključivo pravo na uporabu za mobilnog korisnika koji je aktivirao uslugu, u isključivu svrhu korištenja dostupnih usluga; TOPMOBIFUN zadržava pravo na provjeru softvera i na učitavanje relevantnih ažuriranja na terminal Korisnika.
Korisnik prihvaća instalaciju takvog softvera, potvrđujući da relevantna dokumentacija o uporabi i sva druga povezana dokumentacija ili pruženi materijali te relevantna autorska prava i sva druga industrijska i prava intelektualne svojine predstavljaju isključivu imovinu tvrtke AdYou S.r.l.

3) DEAKTIVIRANJE USLUGE

Korisnik može deaktivirati uslugu u svako vrijeme obraćanjem na klijentsku službu TOPMOBIFUN (aktivna 365 dana u godini ili 366 u slučaju prestupne godine, uključujući i praznike, otvorena svaki dan od 9:00 ujutro do 9:00 popodne) ili slanjem e-pošte na cc@topmobifun.com, uz naznačivanje telefonskog broja koji se koristi za aktivaciju. Alternativno, Korisnik može to učiniti klikom na poveznicu za deaktivaciju koja se nalazi na mobilnom mrežnom mjestu: deaktivacija se dešava odmah i besplatna je, i ne nosi sobom pravo na povrat bilo kojih naknada koje su već zadužene u vrijeme prijema zahtjeva
TOPMOBIFUN sa svoje strane zadržava pravo na obustavu ili prekid u bilo koje vrijeme pružanja usluge, po svojoj vlastitoj konačnoj odluci, bez daljnjih naknada po Korisnika i uz isključenje svake eventualne odgovornosti prema istom.

4) IZJAVA O ODUSTAJANJU OD PREKIDA I ODGOVORNOSTI ZA USLUGU
TOPMOBIFUN neće biti ni u kom slučaju odgovoran za odlaganja, kvarove, obustave ili prekide usluge zbog neispravne uporabe od strane samog Korisnika; kršenja od strane Korisnika bilo kojih odredbi ovog ugovora; kvara ili neusklađenosti terminala koji se rabi; nedostatnog telefonskog kredita; kvara kod pružatelja usluge; iz bilo kojih drugih razloga koji se mogu pripisati djelovanju i krivici TOPMOBIFUN, te za svaku odštetu koja bi proizašla iz upotrebe usluge.

5) VAŽEĆE PRAVO I NADLEŽNOST

U tumačenju i provedbi ugovora primjenjuje se talijansko pravo. Svi sporovi koji proiziđu između Korisnika i TOPMOBIFUN svode se na nadležnost talijanskog suca nadležnog za dani teritorij, kako je ustanovljeno u propisima na snazi.

6) KLAUZULE O SVJESNOSTI

Sukladno sa i u svrhu zajedničkih odredbi članka 1341. i 1342. Građanskog zakonika, Korisnik izričito izjavljuje da je pročitao i shvatio sve članke ovog dokumenta, a posebice članke 1) Opći uvjeti ugovora, 2) Uporaba usluge, 3) Aktiviranje usluge i troškovi, 4) Aplikacijski programi, 5) Deaktiviranje usluge, 6) Izjava o odustajanju po pitanju prekida i odgovornosti za uslugu te 7) Važeće pravo i nadležnost, te potpisivanjem ovog dokumenta izjavljuje da je prihvatio njegov sadržaj bezuvjetno.