Info

Politika privatnosti

Politika privatnosti
Informacije glede obrade podataka

Uredba EU 2016/679

Sukladno s aktualnim zakonodavstvom u okviru Uredbe EU 2016/679 (GDPR) i Zakonodavnog dekreta 196/2003 uz izmjene i dopune Zakonodavnim dekretom 101/2018 (Kodeks o privatnosti), a u odnosu na osobne podatke koji se tiču vas i koji će formirati predmet tretmana, mi vas obavještavamo o sljedećem.
Sukladno sa važećim pravom po Uredbi EU 2016/679, a u odnosu na osobne podatke koji se tiču vas a bit će obrađivani, mi vas obavještavamo o sljedećem.

Sukladno rečenom zakonu, vaši podaci će se obrađivati sukladno sa principima pravičnosti, zakonitosti, relevantnosti, transparentnosti i zaštite vaše povjerljivosti i vaših prava.

1. SVRHE I ZAKONSKI TEMELJ ZA OBRADU PODATAKA
Svrha obrade podataka
a) je da se obavljaju usluge koje se nude kroz portal i upravlja zahtjevima ili pretplatama na inicijative zadržane za registrirane korisnike; pravni temelj za obradu je njegov zahtjev u cilju ispunjavanja zahtjeva subjekta podataka
b) uz vaš izričit pristanak za prikupljanje podataka u marketinške svrhe u cilju slanja komercijalnih saopćenja tradicionalnim sredstvima (pošta i fiksne linije) ili automatskim sredstvima (e-pošta, mobilni, tekst, MMS, telefaks, društveni mediji) vezanim za aktivnost kontrolora ili klijenata koji su treće strane, interesnih strana ili partnera; pravni temelj za obradu je pristanak subjekta podataka
c) uz vaš izričiti pristanak može biti da se obavljaju marketinška istraživanja i statističke analize: marketing i za analizu i definiranje profila i preferencija; pravni temelj za obradu je pristanak subjekta podataka
d) uz vaš izričiti pristanak može biti da se prikažu podaci trećim stranama kako je to opisano u donjoj točki 6 u marketinške svrhe; pravni temelj za obradu je pristanak subjekta podataka
e) može biti da se slijede počinioci mogućih krivičnih djela samo u slučaju posebnih zahtjeva od i u ime nadležnih organa vlasti; pravni temelj obrade je zaštita kontrolorovih prava u odnosu na zakonske obveze.

2. METODI OBRADE PODATAKA I VRIJEME POHRANE PODATAKA
Obrada podataka:
a) se obavlja putem nizova operacija definiranih u važećem zakonu: prikupljanje, bilježenje i organizacija; obrada, uključujući mijenjanje, usklađivanje, objedinjavanje; upotreba, uključujući konzultiranje, prikazivanje, odabir, vađenje; blokiranje prikazivanja, brisanje, uništavanje; sigurnost, zaštita, uključujući dostupnost, povjerljivost, dopunjavanje, zaštita;
b) se obavlja elektronskim ili automatskim sredstvima, uz unos i prikupljanje podataka u elektronskim podatkovnim bazama koje pripadaju tvrtki Adyou S.r.l., putem koji se zatim vrše operacije navedene pod a);
c) se također obavlja u svrhu dopunjavanja i poboljšavanja podataka koji se prikupljaju sa slobodno i zakonito dostupnim podacima, putem neelektronskih sredstava i organiziranih u sustave arhiviranja utemeljene na papiru;
d) se obavlja izravno od strane kontrolorove organizacije, kao i mogućno putem trećih strana u svrhu pružanja usluga njihovim klijentima.
e) prikupljanje podataka u svrhu obavljanja aktivnosti u opisane svrhe može se prenijeti u inozemstvo sukladno s pravilima predviđenima u važećem zakonu, uz poduzimanje svih odgovarajućih mjera opreza u cilju osiguravanja adekvatne razine zaštite navedenih podataka.

Podatke će obrađivati interni i eksterni službenici i oni koje odredi kontrolor za vršenje aktivnosti u gore opisanu svrhu. Posebice, podaci se mogu načiniti dostupnima trećim stranama koje će obavljati usluge eksternog angažiranja u ime tvrtke Adyou S.r.l., tvrtkama koje pružaju komercijalne informacije i ovlaštene su za pristupanje javnim uredima, registrima i biltenima, te bankama u svrhu predviđenu zakonom. Identifikacija podataka određenih obrađivača bit će dostupna u sjedištu tvrtke Adyou S.r.l.

Podaci koje pruži subjekt podataka bit će konzultirani od strane banaka gdje je to po zakonu dostupno i bit će rabljeni za ažuriranje, korigiranje i dopunjavanje informacija koje su već pružene i za provjeravanje sukladnosti sa zahtjevima za pristupanje posebnim pogodnostima i prednostima.

Nadalje, osobni podaci mogu se prikazati trećim stranama i vladinim odjelima u svrhu usklađivanja sa ugovornim obavezama i zakonom.

Podaci će se pohranjivati koliko je god dugo mogućno u ostvarivane svrhe, sukladno sa zakonskim obvezama i ograničenjima predviđenim zakonom glede brisanja podataka.

3. KOLAČIĆI
Kolačići su tekstualne datoteke koje mrežna mjesta šalju na računalo posjetitelja ili na drugi uređaj povezan na Internet, u cilju jedinstvene identifikacije samog preglednika posjetitelja ili u svrhu spašavanja informacija ili postavki na pregledniku.
Mi koristimo kolačiće u cilju unaprjeđivanja svog mrežnog mjesta i pružanja klijentima boljih usluga i funkcija. Mi ih posebice rabimo da zapamtimo informacije koje pruža korisnik i da memoriziramo korisnikove preferencije kod uporabe mrežnog mjesta, čime se tvrtki Adyou S.r.l. omogućuje da unaprijedi izvedbu i dizajn mrežnog mjesta. Oni se mogu podijeliti sa dobavljačima analitičkog instrumenta i mogu omogućiti i pružanje promotivnih informacija.
Možete ograničiti ili onemogućiti uporabu kolačića putem svog preglednika, međutim u tom slučaju, neke značajke mrežnih mjesta mogu postati nepristupačne.
Tvrtka Adyou S.r.l. rabi Google Analytics, koji nudi Google, kako bi shvatila na koji način posjetitelji koriste naše mrežno mjesto, u cilju njegovog unaprjeđivanja. Informacije se prikupljaju u cjelini anonimno i njima se ne vrši identifikacija pojedinačnih posjetitelja.
Korisnici mogu onemogućiti Google Analytics pretragom i instalacijom dodatka za odustajanje od operacije putem procedure opisane na sljedećoj poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

4. PRUŽANJE PODATAKA
Bez obzira na samostalnost subjekta podataka, pružanje osobnih podataka jeste:
a) obvezatno po domaćim ili zakonima ili propisima EU;
b) strogo neophodno za provedbu ponuđenih usluga, kao i u cilju ispunjavanja računovodstvenih i poreznih zahtjeva;
c) opcionalno u cilju vršenja informativnih, marketinških i promotivnih aktivnosti glede usluga dostupnih subjektu podataka. Kontrolor tvrdi da svaka pogreška u saopćavanju podataka koji se smatraju obvezatnima (a-b) može potpuno onemogućiti kontroloru da jamči prikladnost obrade sukladno s ugovornim uvjetima za koje je predviđena, a to može rezultirati i odsustvom saopćavanja rezultata obrade podataka sukladno sa zakonskim obvezama.
d) nadalje, naglašavamo da ukoliko pružite podatke i pristanak, vi možete u svako vrijeme vršiti svoja prava predviđena u donjoj točki 9, te da se svaki pristanak dan u odnosu na prijem poruka putem tradicionalnih ili automatskih sredstava može poništiti ili ograničiti na samo jedan od gore navedenih metoda saopćavanja.

5. ODBIJANJE PRUŽANJA PODATAKA
Ukoliko bi subjekt podataka odbio pružiti osobne podatke
a) u slučajevima iz točke 1, a), oni neće moći rabiti usluge koje se nude preko portala;
b) u slučajevima iz točke 1 b), c) i d), neće biti nikakvih posljedica po pravne odnose koji su ranije ustanovljeni, ali to će isključiti mogućnost obavljanja informativnih ili promotivnih aktivnosti glede drugih inicijativa dostupnih subjektu podataka.

6. PRIKAZIVANJE PODATAKA
a) Uz vaš izričiti pristanak, osobni podaci mogu se prikazati povezanim licima tvrke Adyou S.r.l., njezinim podružnicama i komercijalnim partnerima u marketinške svrhe
b) uz vaš izričiti pristanak, osobni podaci se također mogu prikazati trećim stranama kao klijentima tvrtke Adyou S.r.l., njezinim interesnim stranama i partnerima koji, djelujući kao neovisni kontrolori podataka, šire komercijalna saopćenja putem interneta, pošte, e-pošte, telefona (tekstualne poruke, MMS, telemarketing). Te treće strane (čiji je ažurirani popis uvijek dostupan na zahtjev Kontrolora) pripadaju dolje opisanim proizvodnim kategorijama:
Komunikacije: IKT proizvodi i usluge itd.;
Financijsko-bankarski sektor: financijske firme, osiguravajuće kuće, ulaganja, socijalna sigurnost itd.; Slobodno vrijeme: izdavaštvo, turizam, sport, kolekcionarstvo, fotografija, hobiji, komunikacije i zabava, umjetnost, glazba, itd.;
Distribucija i gospodarstvo: elektronika, računari, slika i zvuk, moda, modni dodaci, odjeća, tekstil, bazari, kozmetika i sanitarna higijena, kemijska, farmaceutska i biotehnologija, poljoprivreda i prehrana, supermarketi, pića, uredski materijali, namještaj, itd...
Auto-moto: proizvodi i usluge vezani za automobile, industrijska vozila, bicikle i motocikle, kamione, mehaniku i metalurgiju, itd...
Energija i voda: proizvodi vezani za struju, ugljikohidrati, plin, voda i komunalije, itd.;
Nevladine i dobrotvorne organizacije: proizvodi i usluge vezani za neprofitne organizacije, fondacije, itd.;
Obrazovanje, obuka, sveučilišta, itd.;
Komunikacije i usluge: agencije za oglašavanje, marketinške firme, menadžeri dešavanja, konzultantske firme, PR firme, tvrtke za prodajno oglašavanje, medijski centri, telekomunikacije, marketinški istraživači, itd.; agencije za mobilni marketing, itd.
Ekologija i okoliš;
Građevinarstvo, niskogradnja i nekretnine i vezani proizvodi/usluge: građevine, dekoracija, dom, dizajn, agencije za nekretnine, itd;
Izložbe i dešavanja, itd.
IT, internet, mrežna mjesta za e-trgovinu, itd...
6. 2 Podaci bi se stoga mogli prikazivati, prenositi ili pružati pod licencom uz vaš izričiti pristanak fizičkim i/ili pravnim licima koja pripadaju gore opisanim kategorijama, u iste svrhe kao i one opisane u ovom dokumentu. Te strane djeluju kao „neovisni kontrolori“ ili „obrađivači“.

Podaci koji se pružaju mogu se prenositi u zemlje koje pripadaju Europskoj uniji i u zemlje van EU, u cilju usklađenosti s gore navedenim svrhama. Ti podaci će se prenositi sukladno članku 44 – Opći princip za prijenos; članak 45 – Prijenos na temelju odluke o adekvatnosti; članak 46 – Prijenos koji podliježe adekvatnim jamstvima, podaci će se posebice prenositi:

- u treće zemlje ili međunarodne organizacije za koje je Komisija intervenirala sa procjenom adekvatnosti (članak 45 Uredbe EU 2016/679)

- ka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama koje su pružile adekvatna jamstva i u kojima dotična osoba ima prava na djelovanje i djelotvorno sjećanje (članak 46 Uredbe EU 2016/679, također uz ugovorne klauzule i druge odredbe iz članka 46 (3))

- ka trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama na temelju izuzeća u posebnim situacijama (članak 49 Uredbe EU 2016/679).

7. ŠIRENJE PODATAKA
Osobni podaci se šire prema stranama opisanim u točki 6.
Svako prikazivanje ili širenje dodatno na ona gore opisana će se odvijati samo ovisno o vašem izričitom pristanku.

8. KONTROLOR I SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Kontrolor je tvrtka Adyou S.r.l. u osobi svoga pro tempore zakonskog zastupnika
Identifikacijski podaci obrađivača osobnih podataka se mogu pribaviti u sjedištu tvrtke Adyou S.r.l. sa registriranim uredom u Torinu, via Lagrange br. 35.
Mogućno je zatražiti brisanje podataka pisanim putem prema tvrtki Adyou S.r.l., Via Lagrange br. 35 10123 Torino, ili slanjem e-pošte na: responsabileprivacy@adyou.it.

Kako biste se usprotivili prijemu tekstualnih poruka, bez obzira na mogućnost slanja e-pošte na gore navedenu adresu e-pošte, možete prosto izravno odgovoriti na primljeni tekst sa „Otkazati“ ili „Zaustaviti“.

Tvrtka je, sukladno s člankom. 37 GDPR-a, odredila službenika za zaštitu podataka. Taj službenik može se kontaktirati na odgovarajućoj adresi e-pošte: dpo@adyou.it

9. PRAVA SUBJEKTA PODATAKA
U granicama i pod uvjetima predviđenim zakonom, kontrolor će biti obavezan odgovoriti na zahtjeve subjekta podataka glede njegovih osobnih podataka. Posebice, po važećem zakonu:
1. Subjekt podataka ima pravo pribaviti od kontrolora potvrdu o tome da li se ili ne osobni podaci koji se tiču njega ili nje obrađuju, i u takvim slučajevima, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:
svrhe obrade;
kategorije dotičnih osobnih podataka;
primatelje ili kategorije primatelja kojima su se osobni podaci prenijeli ili će se prenositi, posebice primatelje u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
po mogućnosti, predviđeni rok na koji će se osobni podaci pohranjivati, ili ako to nije mogućno, kriterije korištene za utvrđivanje tog roka;
postojanje prava na zahtijevanje od kontrolora ispravku ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka u svezi sa subjektom podataka ili na prigovor takvoj obradi;
pravo na ulaganje pritužbe kod nadzornog organa;
tamo gdje se osobni podaci ne prikupljaju od subjekta podataka, sve eventualno dostupne informacije glede njihovog izvora;
postojanje automatskog odlučivanja, uključujući tu profiliranje
2. Subjekt podataka ima pravo da pribavi od kontrolora bez nepotrebnog odlaganja ispravku netočnih osobnih podataka koji se tiču njega ili nje. Uzimajući u obzir svrhe obrade, subjekt podataka ima pravo da se njegovi nekompletni podaci dopune, uključujući i putem pružanja dopunske izjave.
3. Subjekt podataka ima pravo da pribavi od kontrolora brisanje osobnih podataka koji se tiču njega ili nje bez nepotrebnog odlaganja u okviru granica i predmeta predviđenih važećim zakonom. Kontrolor mora obavijestiti sve primatelje kojima su osobni podaci preneseni o svakoj ispravci ili brisanju ili ograničavanju obrade, u okviru granica i uvjeta predviđenih važećim zakonom.
4. Subjekt podataka ima pravo da pribavi od kontrolora ograničenje obrade.
5. Subjekt podataka ima pravo da prima osobne podatke koji se tiču njega ili nje, koje je on ili ona pružio kontroloru, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu i ima pravo na prijenos tih podataka drugom kontroloru bez ometanja od strane kontrolora kojem su osobni podaci pruženi.

Ova inačica obavijesti o obradi osobnih podataka ažurirana je 07. svibnja 2018. godine.