Info

Informacije o cijenama

TOPMOBIFUN je novinski i zabavni portal sa PRETPLATOM REZERVIRANOM ZA ODRASLE.

Maksimalna cijena za TOPMOBIFUN je RAL 12,20 HRK bruto 3 puta tjedno.

Različite značajke TOPMOBIFUN uključene su u pretplatu.

Troškovi za pristup mrežnom pregledanju nisu uključeni u pretplatu.

Usluge su pristupačne pretplatnicima putem WAP-a.